Musikkåret
2019
Foto: Truls Qvale

Innledning

Det er en spesiell situasjon å sitte i myndighetspålagt hjemmekontor i april 2020 og samtidig prøve å oppsummere 2019. Det virker så lenge siden, og vi lever nå i en helt annen verden enn ved utgangen av 2019. Lite visste vi da om hva som ventet oss, om et koronavirus som ville sette store deler av verden, inkludert Norge, under stort press. Vi ser et dramatisk fall i norsk økonomi, en rekordsvak krone, en børs som i beste fall vakler, og i vår verden, en utallig rekke avlyste konserter, eventer og arrangementer, inkludert IFPIs eget hjertebarn Spellemann.

Og så tilbake til 2019. Det var et år med stor grad av optimisme. Salget av innspilt musikk fortsatte å stige, og ved utgangen av året så vi en total oppgang i salget på nesten 10%. Fysisk salg av både CD og vinyl fortsetter å gå ned, men streaming fortsetter å øke, og utgjør nå for første gang over 90% av salget av musikk i Norge.

Norskandelen synker ørlite totalt, men det positive er at norskandelen stiger på streaming, og er nå over 20%, opp fra 19% i 2018. Opprettholdelse, og helst økning, av norskandelen, er fremdeles høyt prioritert av IFPI Norge og våre medlemmer.

På det juridiske området har det vært stor aktivitet i 2019, både internasjonalt og i Norge. I EU ble endelig EUs nye opphavsrettsdirektiv DSM-direktivet vedtatt (Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market), etter mange år med tung lobbying fra både rettighetshaversiden, og forbruker- og teknologisiden. EU endte opp med et direktiv som forsøker å balansere både rettighetshavernes og publikums interesser, men for vårt område er det særlig artikkel 17, den såkalte YouTube-bestemmelsen, som var viktig å få på plass. Bestemmelsen vil nå sikre at YouTube og andre lignende større tjenester som baserer seg på brukergenerert innhold, er ansvarlige for å klarere rettighetene til musikken som blir delt via tjenestene.

I flere land i Europa jobbes det nå med implementering av direktivet. Frankrike har kommet lengst og det foreligger allerede et lovforslag som etter planen skulle diskuteres i det franske parlamentet 30. mars til 12. april. Grunnet situasjonen med koronavirus er dette nå satt på vent.

I Norge er ikke arbeidet med implementeringen påbegynt ennå, men vi regner med at det kommer innen få år også her. Når direktivet kommer på høring vil IFPI Norge ha en tydelig stemme.

Men et annet EU-direktiv det har vært jobbet mye med i Norge det siste året, er det såkalte CRM-direktivet (Collective Rights Management Directive), hvor lovforslaget hadde høringsfrist 7. februar i år.

Kort fortalt kan CRM-direktivet sees på som et verktøy for rettighetshavere til å få innsyn i og kontrollere de kollektive forvaltningsorganisasjonene som Gramo, Norwaco, TONO og Kopinor. Direktivet fastsetter krav til disse, bl.a. når det gjelder krav til styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett. Disse kravene skal sikre at god forvaltningsskikk utøves både overfor rettighetshavere og brukere. Mer om CRM-direktivet senere i årsrapporten.

I 2019 fikk IFPI Norge to nye medlemmer: Nora Collective AS og SDKT Entertainment AS, som begge ble tatt opp som medlemmer per 1. september 2019. IFPI Norge består per årsskiftet 2019/2020 av 21 medlemmer.

2019 har vært et år hvor rekordmye rettighetsvederlag har tikket gjennom IFPI-systemet, til sammen over NOK 86 mill. Disse vederlagene stammer fra Gramo og Norwaco, hvor også IFPI er representert i styrene, i tillegg til vederlag fra egne avtaler IFPI Norge AS inngår med blant annet de norske kringkasterne. Etter å ha dekket adm. kost. i IFPI Norge AS går vederlagsmidlene direkte ut til våre medlemmer.

Vi er også stolte over å ha utviklet en miljøstrategi for Spellemann, og utarbeidet en mal som kan brukes som inspirasjon til egen strategi for labels, innenfor områdene avfall, energi, innkjøp, mat, transport, informasjon og bevisstgjøring. Sistnevnte inspirasjonsdokument kan dere lese mer om senere i denne årsrapporten!

For IFPI Norge har 2019 vært et år der vi har jobbet mye med mva-situasjonen på vårt område. Vi har gjennom flere år hatt en uavklart situasjon mht. mva-status for områdene som lisensieres av IFPI Norge AS, og tilstøtende områder som faller inn under tvangslisensen i Gramo og områdene som lisensieres av Norwaco. Disse områdene har blitt håndtert ulikt merverdiavgiftsmessig av skattemyndighetene, og vi har aktivt jobbet for en avklaring på om ulik håndtering skal være riktig. Etter mye korrespondanse med både Skattedirektoratet og Finansdepartementet fremstår dette fremdeles som både uklart og uavklart, og vi håper å få en endelig avklaring i løpet av 2020.

Videre har musikkstatistikken, som tidligere lå lokalt i Norge, blitt sentralisert og genereres nå fra det globale systemet MAP i London. Dette medfører at den årlige statistikken nå kommer ut litt senere enn den har gjort tidligere år.

Den nye Topplista har vært under utvikling gjennom 2019, som nå har tatt over for VG lista som den nye offisielle ukentlige listen over salg av musikk i Norge. Anbefaler alle å sjekke ut www.topplista.no!

Det har skjedd mye spennende på musikkfronten for norske utgivelser og artister i 2019, og for å trekke frem noen hendelser kan vi nevne at: 

Stemmen til Aurora er med i både den norske og den internasjonale versjonen av Frozen 2 som «Voice of the Mountains». Hun er også med i låten «Into The Unknown» som har nesten 100 mill. streams på Spotify.

Under Billboard Women in Music Awards navnedroppet Taylor Swift norske Sigrid i sin egen tale da hun mottok prisen Woman of the Decade. Hun snakket om nye kvinnelige artister som tar over verden og som hun selv elsker, og Sigrid var en av de som ble nevnt.

Kygo havnet på en 1. plass på Billboard Dance Club Song Chart med låten «Higher Love» featuring Whitney Houston. Låten peaket #2 på UK Official Charts og vært på topp 10 i 19 andre land.

Norske Caroline Ailin var med å skrive Dua Lipa´s andre megahit «Don’t Start Now» som var utgitt i november 2019. Låten har hatt en førsteplass i åtte land, en #2 plass på Hot 100 Billboard og har blitt streamet nesten 600. mill. på Spotify.

Boy Pablo spilte på Coachella 2019, som eneste norske artist det året.

Shawn Mendes og Camila Cabello sin låt «Senorita» er co-skrevet og co-produsert av Cashmere Cat. Låten fikk en 3. plass på IFPI Global Singels Chart 2019. Den har toppet Billboard Hot 100 listen og i 35 andre land verden over.

Det er mange i norsk musikkliv som har tøffe dager nå i april 2020. Ingen vet hvor lenge koronakrisen vil vare, og hvor alvorlig konsekvensene blir for norske artister, musikere, managere, festivaler, labels og alle andre som har sitt levebrød fra vår bransje. Men vi håper at det ikke går for lang tid før ting normaliseres, og at dugnadsånd og solidaritet vil hjelpe oss gjennom dette. 

Og så skal Spellemannprisene deles ut, når hverdagene kommer mer tilbake. Da skal vi feire ny optimisme og ny giv i norsk musikkliv!

Marte Thorsby

Managing Director
IFPI NORGE

Lena Midtveit

styreleder
IFPI NORGE

Isah


SDKT ENTERTAINMENT
Foto: Truls Qvale

Med nesten 20 mill. streams og 37 uker på TOPPLISTA singel, ble Isah og Dutty Dior sin låt «Hallo» den mest spilte norske låta i hele 2019. Isah fortsatte med to EP’er, utsolgte konserter, nominasjoner og priser under P3-gull 2019. Isah er i år nominert til Spellemann i kategoriene Urban, Årets Låt og Årets Gjennombrudd og Gramostipend. 

Statistikk

IFPI Norge - Musikktall for 2019
Det ble omsatt innspilt musikk for NOK *812 mill. i 2019, en økning på 9,6% sammenlignet med året før. Streaming genererte en omsetning på NOK 734 mill. i 2019, mot NOK 655 mill. i 2018, en oppgang på 11%. Streaming har en markedsandel på 90% i 2019, mot 88% i 2018.
 
Streamingabonnement (premium) omsatte for NOK 700 mill. i 2019 mot NOK 623 mill. i 2018. Reklamefinansierte abonnement omsatte for NOK 9,5 mill. i 2019 som er en nedgang fra 2018 hvor omsetningen endte på NOK 12 mill. Videostreaming, inkludert YouTube,  omsatte for NOK 24 mill. som er en liten oppgang fra NOK 22 mill. fra 2018.

Vi så en nedgang i nedlasting på 18% i 2019, som er den største nedgangen for ett isolert år siden 2015. Det ble omsatt nedlastede produkter for NOK 11 mill. i 2019.

Det ble innført en ny kategori i 2019, Mobil & Annet digitalt. Her ble det omsatt for NOK 7 mill. Denne nye kategorien omfatter produkter som originale ringetoner, ringbacktones, digital radio og andre digitale produkter som ikke kategoriseres som nedlasting og/eller streaming.

Det ble omsatt fysiske produkter for NOK 59 mill. i 2019, en nedgang på hele 15% sammenlignet med året før. I 2019 har salget av både CD og vinyl gått ned. Nedgangen på salg av vinyl var på 9% og nedgangen i CD-salg var på hele 23%. Det ble omsatt vinyl for NOK 32 mill. og CD for NOK 25 mill. 

Den totale norskandelen for 2019 endte på 19%, som er en liten nedgang fra 2018 hvor den lå på 20%. Men en positiv trend er at norskandelen på streaming har en liten oppgang fra 19% i 2018, til 20% i 2019.

Roy Erland Funner

Project Manager / IT
"Statistikktallene inntatt i IFPI Norges årsrapport 2019 varierer noe fra tallene i GMR (Global Music Report). Årsaken til dette er at GMR baserer tallene sine på en kalkulert markedstotal, og inkluderer også synkroniseringsinntekter i sine tall, noe som ikke er inkludert i tallene i IFPI Norges årsrapport"

Kygo

KYGO AS / SONY MUSIC ENTERTAINMENT
Foto: Johannes Løvlund

I 2019 har Kygo reist verden rundt og spilt over 40 konserter, gitt ut seks utgivelser deriblant «Higher Love» som fikk en 2. plass på singellisten. Han har også gitt ut sin første norsk-talende låt «Kem kan eg ringe» featuring Store P og Lars Vaular, med blant annet Stargate som låtskrivere. Denne utgivelsen er også nominert til Årets Låt for Spellemann 2019. 

CRM-direktivet og forslag til ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Det såkalte CRM-direktivet (Collective Rights Management) ble vedtatt i EU 26. februar 2014. Det har som formål å gi felleseuropeiske bestemmelser om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og grensekryssende lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet, i det indre markedet. Denne artikkelen konsentrerer seg om bestemmelsene for den kollektive forvaltningen.

CRM-direktivet er bindende for Norge og skal gjennomføres i norsk rett. I skrivende stund er det allerede gjennomført en høringsprosess (høringsfristen var 7. februar 2020). Det er ventet at Kulturdepartementet fremmer et ferdig lovforslag for Stortinget før sommeren, men det er ikke sikkert grunnet situasjonen med koronoavirus.

CRM-direktivet er svært omfattende med sine 58 fortaler (preambles) og 45 artikler fordelt på 5 avdelinger. Som i de øvrige nordiske land legger Kulturdepartementet opp til at direktivet gjennomføres som en selvstendig lov - der ordlyden holder seg nært opp til direktivbestemmelsene. 

Et selskapsrettslig direktiv for rettigheter etter åndsverkloven
Norsk åndsverklov regulerer opphavsrettigheter mv., men angir i liten grad hvordan disse rettighetene skal forvaltes kollektivt av rettighetsorganisasjonene. CRM-direktivet har til hensikt å gi felles obligatoriske regler for alle kollektive forvaltningsorganisasjoner mv. Det innebærer at innen EU/EØS må alle forvaltningsorganisasjoners virksomheter inklusive vedtekter mm., tilfredstille de kravene CRM-direktivet oppstiller.

For rettighetshavere og brukere blir det enklere å få innsyn, føre kontroll, og også sammenligne forvaltningsorganisasjoner. Mulighetene for at hver enkelt forvaltningsorganisasjon kan ha sitt “indre liv” svekkes. Videre legges det opp til økt valgfrihet for rettighetshaverne der det er mulig.

Hva er kollektiv forvaltning av rettigheter?
På mange rettighetsområder er det hverken praktisk mulig eller økonomisk lønnsomt for rettighetshaver selv å forvalte sine rettigheter. Kollektiv forvaltning vil da være hensiktsmessig og en viktig inntektskilde for mange rettighetshavere. I Norge er de mest kjente kollektive forvaltningsorganisasjonene TONO, Gramo, Norwaco og Kopinor. Disse representerer hver for seg både norske og utenlandske rettigheter. Samlet utbetaling til rettighetshavere fra disse forvaltningsorganisasjonene var ca. 1,5 milliarder kroner i 2018.

For brukere kan også kollektiv rettighetsforvaltning være hensiktsmessig. Slik klarering forenkler masseklarering av rettigheter, noe som gjør det mulig å tilby tjenester som inneholder store mengder beskyttet materiale. Et eksempel på dette er de mange utenlandske TV-kanalene som distribueres videre i Norge via kabelnett. Her masseklarerer Norwaco rettigheter i avtaler med kabelselskapene. Innkrevd vederlag utbetales videre til rettighetshaverne.

En annen fordel med kollektiv forvaltning er at forvaltningsorganisasjonene sitter med opparbeidet juridisk og faktisk kompetanse på et komplisert teknisk og opphavsrettslig område. Denne kompetansen er det vanskelig for en enkelt rettighetshaver å ha oversikten over selv. Slik sett bidrar også kollektive forvaltningsorganisasjoner til å styrke rettighetshavernes stilling i møte med sterke kommersielle aktører.

Hvilke virksomheter omfattes av CRM-direktivet?
I all hovedsak vil alle kollektive forvaltningsorganisasjoner omfattes av direktivet, for vårt område typisk Gramo og Tono. Plateselskapene (musikkprodusenter) faller utenfor fordi de handler i egne interesser. Dette samsvarer med direktivets fortale pkt. 56.

Et diskusjonspunkt er hvor langt ansvaret strekker seg for kollektive forvaltningsorganisasjoner som bare har medlemsorganisasjoner som medlemmer, og ikke personlige medlemmer, slik som Norwaco og Kopinor. I disse organisasjonen er det besluttet at det er medlemsorganisasjonene som skal fordele rettighetsvederlaget videre. Kulturdepartementet foreslår at i disse tilfellene blir også medlemsorganisasjonene omfattet av CRM-bestemmelsene. Flere høringsinstanser har kommentert dette særskilt. Hva som blir den endelige bestemmelsen gjenstår å se.

CRM-direktivets formål
Kulturdepartementet har i høringsutkastet foreslått å lovfeste formålet med CRM-direktivet slik:

“Formålet med loven er å bidra til et godt fungerende marked for opphavsrettigheter. Loven skal sørge for at kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter håndteres på en ansvarlig, effektiv og åpen måte overfor både rettighetshavere og brukere. 

Loven skal også sikre rettighetshaveres valgfrihet ved kollektiv forvaltning av rettigheter.”

Den praktiske tilnærmingen fra IFPI Norge er at den norske CRM-loven skal sikre at vederlag fra omsetning av rettighetene utbetales på en effektiv måte til de rettighetshaverne det er krevd inn vederlag for. Et uttalt hensyn bak åndsverkloven er at “den som har skapt et verk, bør også høste fruktene av sitt arbeid”. Forslaget til CRM-lov som lå til grunn for høringsutkastet støtter opp under dette hensynet, med en bestemmelse som angir at som hovedregel skal det innkrevde vederlaget fordeles og utbetales til rettighetshaverne snarest mulig, og senest ni måneder etter avslutningen av regnskapsåret de ble innkrevd i.

Kort fortalt kan CRM-direktivet sees på som et verktøy for rettighetshavere i å få innsyn i og kontrollere de kollektive forvaltningsorganisasjonene. Også bruker skal sikres at vilkårene i lisensavtalene bygger på objektive kriterier, og at de står i et rimelig forhold til verdien av rettighetene.

Nærmere om CRM-direktivets hovedpunkter
Direktivet fastsetter krav til kollektive forvaltningsorganisasjoner, bl.a. når det gjelder krav til styring, åpenhet og innsyn, forvaltning av rettighetsvederlag og medlemmenes medbestemmelsesrett. Disse kravene skal sikre at god forvaltningsskikk utøves både overfor rettighetshavere og brukere.

Styring (good governance):
Forslaget til CRM-lov har regler om at den kollektive forvaltningsorganisasjonen skal ha en intern kontrollfunksjon som overvåker og kontrollerer virksomheten. Dette kan være styret.

Personer som utøver kontrollfunksjonen, skal hvert år legge frem en individuell erklæring om interessekonflikter. Som hovedregel skal den kollektive forvaltningsorganisasjonen innføre og anvende prosedyrer for å unngå interessekonflikter. Erklæringene skal legges frem for generalforsamlingen.
 
Videre foreslår Kulturdepartementet at Patentstyret skal føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, overholdes.

Åpenhet og innsyn (transparency):
I dag eksisterer det ingen felles regler for de kollektive forvaltningsorganisasjonene om hvordan de skal gi rettighetshaverne opplysninger. Dette er, med noen få unntak, stort sett opp til organisasjonene selv å bestemme. Det er derfor utfordrende for en rettighetshaver å ha oversikt over best practice for administrasjonkostnader, andre fradrag etc.

De kollektive forvaltningsorganisasjonene skal etter CRM-direktivet hvert år gi informasjon til rettighetshaverne om forvaltningen av deres rettigheter, bl.a. innkrevd og betalt beløp, administrasjonskostnader og andre fradrag. I tillegg skal det utarbeides en årlig åpenhetsrapport som skal inneholde en redegjørelse for bl.a. styringsprinsipper og økonomiske disposisjoner.

Forvaltning av rettighetsvederlag:
Som nevnt innledningsvis skal kollektive forvaltningsorganisasjoner fordele innkrevd vederlag til rettighetshaverne. Dette prinsippet innebærer at CRM-direktivet stiller detaljerte krav til hvordan organisasjonen selv kan disponere inntekter fra rettighetsvederlag, til eksempelvis investeringer og fradrag for administrasjonskostnader. Rettighetshaverne har krav på å vite hvordan de innkrevde rettighetsvederlagene brukes, før de blir medlemmer av den kollektive forvaltningsorganisasjonen.

Bruk av innkrevd rettighetsvederlag til kollektive formål, som stipender, vil reguleres strengere som følge av direktivet. Slike kollektive formål mv. vil bare kunne skje unntaksvis som «fradrag til sosiale, kulturelle eller utdanningsrettede formål». Her er det verdt å merke seg at en kollektiv forvaltningsorganisasjon ikke skal gjøre andre fradrag enn administrasjonskostnader fra rettighetsvederlag som stammer fra rettigheter som den forvalter på grunnlag av en representasjonsavtale (eksempelvis med søsterorganisasjoner i utlandet), eller fra andre inntekter som følge av investering av disse rettighetsvederlagene. Den andre kollektive forvaltningsorganisasjonen som er part i avtalen, må gir uttrykkelig samtykke til slike fradrag. F.eks. krever Gramos danske søsterorganisasjon Gramex inn i vederlag for norske musikkprodusenter og utøvere for bruk i Danmark. Slik innkrevd vederlag skal utveksles til norske Gramo. Hvis danske Gramex ønsker å redusere det innkrevde norske vederlaget med en andel til danske kulturelle midler, må de først spørre Gramo om samtykke til å gjøre dette.

Hvis den kollektive forvaltningsorganisasjonen ikke kjenner til rettighetshaverne til et verk som er benyttet, eller hvor vedkommende befinner seg, skal det utestående rettighetsvederlaget bokføres separat. Deretter må den kollektive forvaltningsorganisasjonen igangsette nødvendige undersøkelser for å oppspore rettighetshaveren.

Medlemmenes medbestemmelsesrett:
En kollektiv forvaltningsorganisasjon skal godta rettighetshavere og organisasjoner som representerer rettighetshavere, som medlemmer, dersom de oppfyller kravene til medlemskap. Kravene til medlemskap skal være basert på objektive, transparente og ikke-diskriminerende kriterier.

Kravene til medlemskap skal fremgå av den kollektive forvaltningsorganisasjonens vedtekter eller medlemsbetingelser, og skal gjøres offentlig tilgjengelig. Avslag på søknad om medlemskap skal begrunnes.

Vedtektene til en kollektiv forvaltningsorganisasjon skal sikre at medlemmene får ta del i beslutningsprosesser i organisasjonen. Har en kollektiv forvaltningsorganisasjon forskjellige kategorier av medlemmer, skal disse være representert på en rimelig og balansert måte i beslutningsprosessen. IFPI har i høringsrunden vært tydelig på at vederlagsinteresse må veie tungt i forhold til medbestemmelse. Et eksempel fra utøversiden i Gramo kan illustrere dette: Kun ca. 2% av utøverne får hver for seg kr. 35.000 eller mer i vederlag fra Gramo for et avregningsår. Tilsammen utgjør utbetalingene til disse utøverne ca. 40% av totalt utbetalt utøvervederlag. På den andre siden mottar ca. 90% av utøverne kr. 10.000 eller mindre i vederlag fra Gramo. Dette utgjør ca. 30% av den totale utbetalingen til alle utøverne. Stemmelikhet vil etter IFPIs syn her ikke oppfylle kravene til rimelig og balansert medbestemmelse, og kan være i strid med CRMs formål. 

Øystein Rudjord

Legal Counsel

Astrid S


UNIVERSAL MUSIC GROUP
Foto: Janne Rugland

Selv om Astrid S har brukt mye av tiden sin i studio for å lage sitt første album, har hun likevel klart å gi ut en EP, tre singler, vært featuring artist på to låter, «Sing it With Me» med JP Cooper og «Only When It Rains» med Frank Walker, og varmet opp for Zara Larsson på hennes turné i USA i 2019. I 2020 skal Astrid S selv ut på sin hovedturné i Norge, Europa og USA med sitt nye album som vi gleder oss til å høre.

SINGEL 2019


Basert på streaming og salg gjennom året 2019
1
DANCE MONKEY
TONES & I
ELEKTRA RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
2
SHALLOW
LADY GAGA, BRADLEY COOPER
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
3
OLD TOWN ROAD
LIL NAS X FEAT. BILLY RAY CYRUS
COLUMBIA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
4
SOMEONE YOU LOVED
LEWIS CAPALDI
VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP
5
BAD GUY
BILLIE EILISH
DARKROOM/INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
6
SENORITA
SHAWN MENDES, CAMILA CABELLO
ISLAND RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
7
HALLO
ISAH, DUTTY DIOR
SDKT ENT/LITTLE BIG SISTER/CAROLINE INT/UNIVERSAL MUSIC GROUP
8
I DON'T CARE
JUSTIN BIEBER, ED SHEERAN
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
9
SWEET BUT PSYCHO
AVA MAX
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
10
RASKE BRILLER
NICOLAY RAMM
NRK/CHINPOKO RECORDS
11
KIND OF LOVE
RAT CITY FEAT. ISAK HEIM
RCA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
12
ALWAYS REMEMBER US THIS WAY
LADY GAGA
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
13
SOS
AVICII FEAT. ALOE BLACC
UNIVERSAL MUSIC GROUP
14
BE ALRIGHT
DEAN LEWIS
UNIVERSAL MUSIC GROUP
15
ON MY WAY
ALAN WALKER, SABRINA CARPENTER, FARRUKO
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
16
DON'T CALL ME UP
MABEL
POLYDOR RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
17
LAY BY ME
RUBEN
PLEXUS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
18
WHEN THE PARTY'S OVER
BILLIE EILISH
DARKROOM/INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
19
WOW.
POST MALONE
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
20
LET ME DOWN SLOWLY
ALEC BENJAMIN
ARTIST PARTNER GROUP/WARNER MUSIC GROUP

ALBUM 2019


Basert på streaming og salg gjennom året 2019
1
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
BILLIE EILISH
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
2
A STAR IS BORN
ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
3
MIDT IMELLOM MAGISK OG MANISK
UNGE FERRARI
NORA STREAMS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
4
HOLLYWOOD'S BLEEDING
POST MALONE
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
5
DIFFERENT WORLD
ALAN WALKER
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
6
THANK U, NEXT
ARIANA GRANDE
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
7
DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT
LEWIS CAPALDI
VERTIGO BERLIN/UNIVERSAL MUSIC GROUP
8
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
ED SHEERAN
EAST WEST RECORDS UK/WARNER MUSIC GROUP
9
PÅ VEI
ROTLAUS
HELL BELLS RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
10
SUCKER PUNCH
SIGRID
PETROLEUM RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
11
BEERBONGS & BENTLEYS
POST MALONE
REPUBLIC RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
12
DON'T SMILE AT ME
BILLIE EILISH
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
13
TIM
AVICII
UNIVERSAL MUSIC GROUP
14
RAMMSTEIN
RAMMSTEIN
VERTIGO/CAPITOL/UNIVERSAL MUSIC GROUP
15
NARRATED FOR YOU
ALEC BENJAMIN
ARTIST PARTNER GROUP/WARNER MUSIC GROUP
16
17
XXXTENTACION
BAD VIBES FOREVER/EMPIRE/UNIVERSAL MUSIC GROUP
17
÷ (DIVIDE)
ED SHEERAN
ATLANTIC/WARNER MUSIC GROUP
18
?
XXXTENTACION
BAD VIBES FOREVER/EMPIRE/UNIVERSAL MUSIC GROUP
19
ASTROWORLD
TRAVIS SCOTT
EPIC RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
20
THE GREATEST SHOWMAN
VARIOUS ARTISTS
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP

NORSK SINGEL 2019


Basert på streaming og salg gjennom året 2019
1
HALLO
ISAH, DUTTY DIOR
SDKT ENT/LITTLE BIG SISTER/CAROLINE INT/UNIVERSAL MUSIC GROUP
2
RASKE BRILLER
NICOLAY RAMM
NRK/CHINPOKO RECORDS
3
KIND OF LOVE
RAT CITY FEAT. ISAK HEIM
RCA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
4
ON MY WAY
ALAN WALKER, SABRINA CARPENTER, FARRUKO
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
5
LAY BY ME
RUBEN
PLEXUS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
6
SPIRIT IN THE SKY
KEIINO
HUGOWORLD AS/PK INTERACTIVE, INC.
7
HIGHER LOVE
KYGO & WHITNEY HOUSTON
KYGO/RCA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
8
KEM KAN EG RINGE
KYGO FEAT. STORE P & LARS VAULAR
KYGO AS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
9
DOMEN 2019
SOPPGIROBYGGET
SOPPGIRO INC.
10
DIAMOND HEART
ALAN WALKER & SOPHIA SOMAJO
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
11
HVEM ER HUN
ARIF
NORA STREAMS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
12
HELT ÆRLIG
MORGAN SULELE, ONKLP
RCA RECORDS LABEL/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
13
NESTE SOMMER
TIX
TIX MUSIC/UNIVERSAL MUSIC GROUP
14
LOST CONTROL
ALAN WALKER, SORANA
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
15
STFU
JULIE BERGAN
WARNER MUSIC GROUP
16
PLAY
MANGOO, K-391, ALAN WALKER, MARTIN TUNGEVAAG
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
17
BALKONG
UNGE FERRARI
NORA COLLECTIVE/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
18
VI KANKE VÆRE VENNER
UNGE FERRARI
NORA COLLECTIVE/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
19
THE FIRST ONE
ASTRID S
UNIVERSAL MUSIC GROUP
20
HAPPY NOW
KYGO FEAT. SANDRO CAVAZZA
KYGO AS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT

VINYL 2019


Basert på salg av vinyl gjennom året 2019
1
THE CRUCIBLE
MOTORPSYCHO
RUNE GRAMMOFON/PHONOFILE
2
RAMMSTEIN
RAMMSTEIN
VERTIGO/CAPITOL/UNIVERSAL MUSIC GROUP
3
WESTERN STARS
BRUCE SPRINGSTEEN
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
4
GREATEST HITS
QUEEN
ISLAND RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
5
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
BILLIE EILISH
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
6
ABBEY ROAD (SUPER DELUXE EDITION)
THE BEATLES
UMC/UNIVERSAL MUSIC GROUP
7
SUCKER PUNCH
SIGRID
PETROLEUM RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
8
BEFORE BRUTALITY
THE DOGS
DRABANT MUSIC
9
LED ZEPPELIN IV
LED ZEPPELIN
ATLANTIC/WARNER MUSIC GROUP
10
THANKS FOR THE DANCE
LEONARD COHEN
COLUMBIA/SONY MUSIC ENTERTAINMTENT
11
NORMAN FUCKING ROCKWELL!
LANA DEL REY
POLYDOR RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
12
FERAL ROOTS
RIVAL SONS
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
13
TRANQUILLE EMILE
EMILIE NICOLAS
WARNER MUSIC GROUP
14
WISH YOU WERE HERE
Pink Floyd
PINK FLOYD MUSIC LTD./WARNER MUSIC GROUP
15
I,I
BON IVER
JAGJAGUWAR/PLAYGROUND
16
BRENN SISTE BREVET
ERLEND ROPSTAD
GATOR RECORDS/MUSIKKOPERATØRENE
17
URANIUM HEART
HIGHASAKITE
PROPELLER RECORDINGS/MUSIKKOPERATØRENE
18
LED ZEPPELIN II
LED ZEPPELIN
ATLANTIC/WARNER MUSIC GROUP
19
GLORY CHORD
BIGBANG
PETROLEUM RECORDS/GRANDSPORT RECORDS
20
GREATEST HITS II
QUEEN
VIRGIN RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT

RADIO 2019


basert på mest spilt på radio gjennom 2019
basert på vekting i forhold til lyttertall


1
SHALLOW
LADY GAGA, BRADLEY COOPER
INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
2
DIAMOND HEART
ALAN WALKER
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
3
SWEET BUT PSYCHO
AVA MAX
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
4
FLAMES
DAVID GUETTA, SIA
PARLOPHONE/WARNER MUSIC GROUP
5
LOVE SOMEONE
LUCAS GRAHAM
UNIVERSAL MUSIC GROUP
6
DARK SIDE
Alan Walker FEAT.Au/Ra & Tomine Harket
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
7
bad guy
billie eilish
DARKROOM/INTERSCOPE RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
8
don't feel like crying
sigrid
PETROLEUM RECORDS
9
KIND OF LOVE
RAT CITY FEAT. ISAK HEIM
RCA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
10
I DON'T CARE
ED SHEERAN, JUSTIN BIEBER
ATLANTIC RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
11
DANCE MONKEY
TONES & I
ELEKTRA RECORDS/WARNER MUSIC GROUP
12
SIGN OF THE TIMES
HARRY STYLES
COLUMBIA RECORDS
13
SUCKER PUNCH
SIGRID
PETROLEUM RECORDS
14
NOTHING BREAKS LIKE A HEART
MARK RONSON FEAT. MILEY CYRUS
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
15
EMOTION
ASTRID S
UNIVERSAL MUSIC GROUP
16
THE FIRST ONE
ASTRID S
UNIVERSAL MUSIC GROUP
17
DON'T CALL ME UP
MABEL
POLYDOR RECORDS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
18
LAY BY ME
RUBEN
PLEXUS/UNIVERSAL MUSIC GROUP
19
DANCING WITH A STRANGER
Sam Smith & Normani
CAPITOL RECORDS
20
BEAUTIFUL PEOPLE
ED SHEERAN FEAT. KHALID
WARNER MUSIC GROUP

NORSK PÅ RADIO 2019


basert på mest spilt på Norsk radio gjennom 2019
basert på vekting i forhold til lyttertall


1
Diamond Heart
Alan Walker & Sophia Somajo
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
2
DARKSIDE
Alan Walker feat. Au/Ra & Tomine Harket
MER RECORDINGS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
3
DON'T FEEL LIKE CRYING
SIGRID
PETROLEUM RECORDS
4
KIND OF LOVE
RAT CITY FEAT. ISAK HEIM
RCA RECORDS/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
5
SUCKERPUNCH
SIGRID
PETROLEUM RECORDS
6
EMOTION
ASTRID S
UNIVERSAL MUSIC GROUP
7
THE FIRST ONE
ASTRID S
UNIVERSAL MUSIC GROUP
8
LAY BY ME
RUBEN
UNIVERSAL MUSIC GROUP
9
THINK ABOUT YOU
KYGO FEAT. Valerie Broussard
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
10
SIGHT OF YOU
SIGRID
PETROLEUM RECORDS
11
THINK BEFORE I TALK
Astrid S
UNIVERSAL MUSIC GROUP
12
STRONGEST
INA WROLDSEN
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
13
SPIRIT IN THE SKY
KEIINO
HUGOWORLD AS/PK INTERACTIVE, INC.
14
TENKER PÅ DEG
GABRIELLE
UNIVERSAL MUSIC GROUP
15
FONTENA PÅ YOUNGSTORGET
S
ONDRE JUSTAD
PETROLEUM RECORDS
16
DU GA MÆ VILJESTYRKE
KRISTIAN KRISTENSEN
WARNER MUSIC GROUP
17
REMIND ME TO FORGET
KYGO FEAT. MIGUEL
SONY MUSIC ENTERTAINMENT
18
TROUBLE
CLMD
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19
WALLS
RUBEN
UNIVERSAL MUSIC GROUP
20
24
SKAAR
WARNER MUSIC GROUP

Dutty Dior


SDKT ENTERTAINMENT
Foto: Truls Qvale

Etter all suksessen med låta «Hallo» ble Dutty Dior et kjent ansikt i de norske hjem. Han gikk fra å spille på klubber til å stå foran tusenvis av mennesker sammen med Isah, deriblant på VG-lista, Øya og Kadetten. I 2019 gav han ut EP’en «BHD» og albumet «PARA/NORMAL» og med det ble han nominert til Spellemann i kategoriene Årets Gjennombrudd og Gramostipend samt Årets Låt med «Hallo».

TROFEER GITT I 2019

Gabrielle

SNILL PIKE/UNIVERSAL MUSIC GROUP 
Foto: Lasse Fløden

Gabrielle kom ut med et nytt album i 2019, første albumutgivelse siden forrige utgivelse i 2013. «Snart, Gabby» har tatt Norge med storm med utsolgte konserter, 5. plass på TOPPLISTA album, og topp-plassering på radio med låten «Tenker på deg». Albumet har også ført til nominasjoner under Spellemann 2019 i kategoriene Årets Album, Årets Låtskriver og Årets Popartist.

SPELLEMANN 2019

Den planlagte prisutdelingen for Spellemann 2019 måtte avlyses som følge av Covid-19. 

Lørdag 28. mars skulle nominerte, jury og bransje for øvrig samles for å overvære utdelingen av Spellemannprisene for 2019 i Chateau Neuf i Oslo. Alle forberedelser var i rute da landet ble truffet av Covid-19. Etter pålegg fra myndighetene besluttet Spellemann og NRK å avlyse prisutdelingen som skulle funnet sted 28. mars.

Uavhengig av omstendighetene har Spellemann fortsatt 26 troféer som venter på å komme til sine nye eiere. Når, hvor og hvordan prisene vil deles ut fastsettes så raskt som mulig, og Spellemann har som målsetning å gi alle nominerte og vinnere en så verdig og god profilering som mulig. 

Hildegunn Olsbø

Daglig Leder Spellemann AS
Foto: Heidi Dokter

IFPI Norge og Fono er eiere av Spellemann AS, som er arrangør av Spellemannprisen. Styret i Spellemann AS består av Marte Thorsby, Merete Riise Aas og Bjørn Rogstad fra IFPI Norge og Helge Westbye, Kjersti Espe og Marius Lie fra Fono. 

Prisutdelingen støttes av artistorganisasjonene gjennom Gramo utøversektor, produsentorganisasjonene gjennom Gramo produsentsektor og av opphavere via TONO. 

Highasakite


PROPELLER RECORDINGS 
Foto: Jørgen Nordby

Highasakite bestående av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu, kom endelig ut med nytt materiale i 2019. Med albumet «Uranium Heart» som skaffet de en 4. plass på TOPPLISTA album, samt en ny EP «The Bare Romantic, Pt. 1», ble gruppen nominert til Spellemann 2019 i kategorien Popgruppe. I 2020 drar de ut på en ny turné rundt i Norden, og de har allerede sluppet sin andre EP «The Bare Romantic, Pt. 2».

Inspirasjon til miljøstrategi for labels og øvrig musikkindustri

IFPI Norge har gjennom 2019 jobbet tett med Julie Forchammer om utarbeidelse av miljøstrategier for både Spellemann AS og for labels. Det gjennomgående målet i dette arbeidet har vært å gjøre det vi kan for å bidra til at vi halverer våre klimautslipp innen 2030.

For Spellemann sin del besto miljøstrategien i å være miljøbevisst i sine valg og strategier for gjennomføring av Spellemann 2019. Nå vet vi alle at Spellemannutdelingen som var planlagt på Chateau Neuf 28. mars ble avlyst som følge av coronaepidemien, men Spellemann hadde allerede gjennomført flere konkrete tiltak, som å inngå samarbeid med Ruter om transport av alle publikum og festdeltakere til og fra Chateau Neuf og festen på Grand Hotel, i stedet for innleid busstransport som tidligere.

For labels er det også utviklet et inspirasjonsdokument, hvor vi ønsker å dele hovedpunktene med resten av bransjen: 

Inspirasjonsdokument for miljøstrategi 2020-2030


Miljømål: Plateselskapet (navn) skal halvere sine klimautslipp innen år 2030.
 
Plateselskapet skal evaluere og oppdatere denne miljøstrategien årlig. Vi skal vurdere å bli miljøsertifiserte og derved kartlegge våre utslipp. Vi skal øke vår kompetanse på klimasmarte løsninger slik at vår drift får et lavest mulig utslipp. Miljømålet er basert på anbefalingene fra FNs klimapanel om en halvering av klimautslipp innen år 2030. Vi ønsker å bli en miljøspydspiss i musikkbransjen og inspirere andre aktører til handling.

Plateselskapet skal tenke bærekraft i alle deler av virksomheten og har valgt seks fokusområder som er: Avfall, energi, innkjøp, mat, transport og informasjon. Tiltakene gjelder både for selskapets kontor og for all virksomhet eksternt. Målet er å implementere stadig flere tiltak fortløpende, og å dele erfaringene med arbeidet både internt og med andre aktører i musikkbransjen.  

De to viktigste miljøtiltakene i strategien:

Vi ønsker å ha et ekstra fokus på disse to tiltakene som vil ha stor effekt for selskapets karbonavtrykk:

1. Fly mindre
Reduserer vi antall flyreiser oppnår vi en klimagevinst umiddelbart. Vi skal fly sjeldnere og prøve å planlegge flere møter og aktiviteter når vi først gjør det. Vi skal sørge for å ha gode videomøtefasiliteter og opplæring i å bruke dem.

2. Etterspørre grønne leverandører og innkjøp
Vi skal stille miljøkrav og etterspørre miljøsertifiserte samarbeidspartnere, leverandører, tjenester og produkter i alle ledd av driften. Vi skal minske vårt klimaavtrykk ved å redusere antall innkjøp og derved redusere både avfall og utgifter.  Fase ut bruk av engangsartikler i plast.

Fokusområder for miljøarbeidet:

1. Avfall
Mål: Å produsere minst mulig avfall og kildesortere mest mulig, både på kontor og ved eksterne arrangementer. Eliminere bruk av unødvendig plast og engangsartikler. Tiltak: 1.1 Erstatte engangsartikler (glass, kaffekopper, bestikk, tallerkener) med vaskbare ting.1.2 Redusere bruk av promomateriell, både internt og hos samarbeidspartnere. 1.3 Resirkuler og bruk ting på nytt. Ha mulighet for lagring av materiell.1.4 Vi promoterer og sprer mest mulig informasjon digitalt. Så sparer vi papir (og penger). Reduserer bruken av utendørs plakatopphenging.1.5 Ha dialog med eksterne partnere om kildesortering og antall fraksjoner med avfall.

2. Energi
Mål: Bruke mest mulig fornybar energi og fase ut bruken av fossile energikilder. 
Tiltak: 2.1 Ved eksterne events: Kun ha lokasjoner hvor det er faststrøm, og forsøke å unngå dieselaggregater.2.2 Be tekniske leverandører om lav-energi utstyr som for eksempel LED-lys.2.3 Bruke og etterspørre oppladbare batterier i teknisk utstyr, internt og eksternt.2.4 Ha  ENØK-gjennomgang av kontorer. 2.5 Slå av elektriske artikler når de ikke er i bruk. Ha standby-timere/automatiske lyssystemer.

3. Innkjøp
Mål: Redusere selskapets klimautslipp gjennom innkjøp og leverandørleddet. Kjøp mindre, lag mindre avfall, spar kostnader. Tiltak:3.1 Sett miljøkrav og foretrekk miljøsertifiserte leverandører, tjenester og produkter. 3.2 Kjøp og produser minst mulig nye ting. Lån, lei og resirkuler.  3.3 Beregne inn holdbarhet og mulighet for reparasjon, gjenbruk og service ved nyanskaffelser. 3.4 Etterspør minst mulig emballasje, og ha returrett på overflødige varer.3.5 Lag inventarliste som oppdates jevnlig. Bevisst bruk av ting på tvers av avdelinger.

4. Mat
Mål: Å servere deilig mat med minst mulig klimaavtrykk både på kontoret og på eksterne arrangementer. Ha minst mulig matsvinn. Tiltak:4.1 Ha en god dialog med alle cateringleverandører om miljøkravene til selskapet.4.2 Redusere kjøttforbruket og alltid ha gode plantebaserte retter på menyen.4.3 Øke bruken av lokalmat, kortreiste matvarer, økologiske og sesongbaserte råvarer.4.4 Unngå engangsartikler av plast for servering av mat/drikke. 4.5 Alltid ha tilgang til gratis drikkevann. Oppfordre til å ha med egne vannflasker.

5. Transport

Mål: Å redusere plateselskapets klimautslipp ved å fly mindre og bruke nullutslippskjøretøy der det er mulig.  Tiltak:5.1 Vi reiser helst kollektivt og helst ikke med fly. Ha videomøter der det er mulig og sørge for at det finnes gode videomøtefasiliteter.5.2 Ha nullutslipps-firmabiler og vurdere innkjøp av el-sykler til kontoret for å redusere taxibruk. 5.3 Ha kontorer og lokasjoner (eksterne events) som folk kan gå, sykle eller reise kollektivt til. 5.4 Still krav til leverandører og samarbeidspartnere om nullutslippskjøretøy som busser, varetransport, leiebiler og persontransport. Ved bruk av biodrivstoff må det være palmeoljefri.5.5 Velge leverandører med kort reisevei og levering med nullutslippskjøretøy.

6. Informasjon og bevisstgjøring
Mål: Selskapets miljøtiltak skal være iverksatt og godt kommunisert både internt og eksternt. 
Tiltak:6.1 Dele miljøstrategien med artister, samarbeidspartnere, leverandører og andre involverte. Be dem bidra til å gjennomføre miljøkravene i strategien.6.2 Gjennomgå og evaluere klimastrategien årlig. Oppfordre ansatte til å miljøkurse seg.6.3 Ha en miljøansvarlig i selskapet som sprer informasjon og gode tips til alle.6.4 Bli enig med alle artister om felles miljøkjøreregler for lanseringer og samarbeide.6.5 Be om tips og innspill til klimaarbeidet fra ansatte, artister og andre samarbeidspartnere.

Flere tips for en grønnere musikkindustri:

Turnétips:
Music Norway lanserte i desember 2019 en guide for grønnere turnevirksomhet

Transport:
klimasmartsemester regner du lett ut utslipp ved ulike reiseformer.

Bransje:
Live Nation lanserte i mai 2019 sin miljøstrategi Green Nation
Norske Konsertarrangører har en god oversikt over miljøtiltak
Julie’s Bicycle (UK) har mange gode tips for et grønnere musikk- og kulturfelt.
Les Julie’s Bicycle Moving Arts report - bands: 

Diverse:
Miljøsertifiser plateselskapet, for eksempel via Miljøfyrtårn.

Lars Vaular


NMV/SONY MUSIC ENTERTAINMENT
Foto: Sara Angelica Spilling

Lars Vaular har markert seg som en av Norges største artister, og i 2019 kom han endelig ut med et album «Flere steder alltid» etter nesten en to år lang pause. Med sine hits «To Minutter» og «Kroppsspråk» som havnet på en 31. plass og en 21. plass på TOPPLISTA singel, har han spilt for utsolgte hus i blant annet Oslo, Bergen og Stavanger. Under Spellemann 2019 er han nominert i kategoriene Årets Musikkvideo og Årets Låt med  «Kem kan eg ringe», sammen med Kygo og Store P. 

IFPI INSIGHT 2019

Onsdag 7. november ble IFPI Insight 2019 arrangert. IFPI Insight er en eksklusiv dag for alle ansatte tilknyttet selskapene som er medlemmer av IFPI Norge – de som hver dag lever av å formidle musikk.

Seminaret og påfølgende middag ble, som i fjor, avholdt på Café Christiania i Oslo. Årets utgave av IFPI Insight hadde et bredt spekter av innlegg for et lydhørt publikum med ansatte fra IFPIs medlemsselskaper, med fokus på medietrender og artistutvikling. IFPI Insight ønsker med tverrfaglig tilnærming å forhåpentligvis bidra til nyskapning, som igjen legger til rette for fremtidens behov i musikkindustrien.

Marte Thorsby ønsket velkommen med en presentasjon av status for den norske og internasjonale musikkindustrien, samt en gjennomgang av IFPI Norges nye tjenester for medlemmene.

Nils Petter Strømmen, Seniorrådgiver fra TNS Kantar, tok de fremmøtte gjennom de ferskeste tallene fra undersøkelsen Barn og Unges Medievaner.

Eva Rutgerson Bie, Prosjektleder for MGP Junior, presenterte arbeidet med unge utøvere og deres familier i forbindelse med MGPjr. MGPjr er en sang- og låtskriverkonkurranse for barn og unge med musikk som hobby. Etter tre juryrunder er det igjen 10 bidrag som gjennom et halvt år får jobbe med et profesjonelt apparat. Det viktigste for prosjektet er å skape gode musikalske forbilder med barn og unge som synger sin eget låt på dialekt eller samisk, samt inspirere kommende talenter.

Etter at kranene åpnet og den litt mindre formelle delen av seminaret startet, så gikk det ærefulle oppdraget med å avslutte programmet til foredragsholder Petter Sandstrak, og det til 20 i stil. Foredraget tok de tilhørende med på hans reise fra sykdom og mental lidelse, helt ned i de mørkeste, dypeste dalene, til han havnet på bena igjen. Pelle er opptatt av at livet er en berg- og dalbane. Han går det perfekte livet etter i sømmene og funderer over vårt behov for å bestandig «ha det bra».

Kvelden ble avsluttet med en middag hvor de fremmøtte kunne sosialisere på tvers av selskapene som var tilstede.

Foto: Edvard Tibert & Emilia Diesen
Foto: Edvard Tibert & Emilia Diesen
Foto: Edvard Tibert & Emilia Diesen

Stina

Talling


SONY MUSIC ENTERTAINMENT
Foto: Alvin Santons

«BlimE» er NRK Supers vennskapskampanje med et mål om å fremme vennskap og samhold på barneskoler i hele Norge. «Mer enn God Nok» var den offisielle låten til kampanjen i 2019 og Stina Tallings første utgivelse som artist og låtskriver. Dette ble desidert en stor hit med 14 uker på TOPPLISTA singel, og ble den trettiende (nr. 30) mest spilte låt av norske artister i hele 2019. 

IFPI Norge

IFPI – International Federation of the Phonographic Industry – er en nonprofit, internasjonal organisasjon som representerer interessene til over 1300 plateselskaper i nær 60 land. IFPI har hovedkontorer i London, Brussel, Hong Kong og Miami, i tillegg til en lang rekke nasjonale kontorer rundt i verden. IFPI Norge representerer plateselskaper i det norske markedet.
IFPI Norge (stiftet i 1939) er en forening for norske plateselskaper. IFPIs mål er å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til plateprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i alle markeder hvor medlemmene opererer.

IFPI Norge har per 31.12.2019 21 medlemmer bestående av norske selskaper samt norske datterselskaper av de tre største internasjonale plateselskapene Universal Music, Sony Music og Warner Music. IFPI Norge eier 100% av aksjene i IFPI Norge AS.

Marte Thorsby

Managing Director
Foto: Heidi Dokter

Hildegunn Olsbø

Controller & Daglig Leder Spellemann AS
Foto: Heidi Dokter

Øystein Rudjord

Legal Counsel
Foto: Heidi Dokter

Roy Erland Funner

Project Manager / IT
Foto: Heidi Dokter

Trude Løken

Info & Charts
Foto: Bjørn Opsahl

Elin Selberg Sigurdson

Info & Charts
Foto: Heidi Dokter

IFPI Medlemmer per 1/1-2020

Sony Music Entertainment Norway AS
Universal Music AS
Warner Music Norway AS
Continental Artist Management AS
Cosmos Music AS
daWorks Records AS
DJ Beat Records Scandinavia AS
Eccentric Music AS
Knirckefritt Management
MME AS
Naxos Norway AS
NORA Collective AS
Nordic Records Norway AS
Playground Music Scandinavia
Playroom
Revolution Records
SDKT Entertainment AS
Starbox Recordings AS
Tylden & Co AS
United Music & Event Lien
Voices Music & Entertainment AS

Forside
Innledning
Isah
Statistikk
Kygo
CRM Direktivet
Astrid S
Topp 20 Singel
Topp 20 Album
Topp 20 Norsk Singel
Topp 20 Vinyl
Topp 20 Radio
Topp 20 Norsk Radio
Dutty Dior
Trofé 2019
Gabrielle
Spellemann 2019
Highasakite
Miljø Strategi for Labels
Lars Vaular
Ifpi Insight
Stina Talling
Ifpi Norge